Takaisin kohtaan Henkilötiedot ja yksityisyys

Yksityisyyskäytäntö


Tarvitsemme sinun hyväksyntäsi voidaksemme hallita
hakemustasi/yhteydenottopyyntöäsi. Tällä hyväksynnällä HR Solutions Finland saa
luvan kerätä, käsitellä ja antaa tietosi muille asianomaisille, jotka
käsittelevät hakemuksia ja yhteydenottopyyntöjä. Tällöin tietty osa tiedoista
tullaan säilyttämään. Pyydämmekin nyt sinua lukemaan tarkasti tämän tekstin ja
klikkaamaan "Hyväksyn", jos ymmärrät ja hyväksyt nämä ehdot.


Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja
informointiasiakirja (Henkilötietolaki 24 §).

Laatimispäivämäärä: 3.5.2018
Asiakasrekisteritietojen tarkistuslomake

Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä keinoilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt HR Solutionsin toimihenkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus. HR Solutions vastaa siitä, että työnhakijoiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla. Henkilötietojen huolellisesta säilyttämisestä on annettu erillinen ohjeistus HR Solutionsin toimihenkilöille.

1. Rekisterinpitäjä

HR Solutions Finland Oy -konserni 2344698-8
Hämeentie 68 C, 00550 Helsinki
info@hrsolutions.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yasmine Harkimo-Lagerström
Hämeentie 68 C, 00550 Helsinki
+358 (0)40 595 5511
yasmine@hrsolutions.fi

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää HR Solutions Finland Oy:lle (ja sen konserniyhtiöille, myöhemmin HR Solutions) lähetettyjä työpaikkahakemuksia. Rekisterissä olevat henkilöt ovat lähettäneet HR Solutions Finlandille avoimen työhakemuksen tai hakeneet jotain tiettyä avoinna olevaa työtehtävää. Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa HR Solutionsilla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Työnhakijan tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatillinen kiinnostus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Ajokortti
 • Kuva
 • Nykyiset ja aiemmat työnantajat
 • Koulutus- ja osaamistiedot
 • Aikaisempi työnhakuhistoria HR Solutions Finland Oy:n ja sen konserniyhtiöiden työpaikkoihin
 • Muut työnhakijan antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tiedot työnhakijoiden suostumuksella. Työhakijan tiedot saadaan työhakemuksen ja työhaastattelujen yhteydessä, sekä työntekijän työsuhteen aikana antamista tiedoista. Rekisteriin tallennetaan myös HR Solutionsin asiakkailta saama palaute.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Työnhakijoita koskevia henkilötietoja luovutetaan työnhakijan antaman suostumuksen perusteella HR Solutionsin asiakasyrityksiin työntekijää koskevaa rekrytointipäätöstä varten. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viranomaisille ja muille toimijoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Tietoja ei siirretä EU:n ta ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri koostuu sekä manuaalisesta aineistosta että ATK-pohjaisesta rekisteristä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan HR Solutionsin toimihenkilöillä.

ATK-pohjaisen rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, palvelimille. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna pyyntönä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa rekisteröidyn työnhakijan pyytämät tiedot tai järjestää tilaisuus tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin. Jos rekisterissä oleva tieto on virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä työnhakijalla oikeus pyytää tiedon korjaamista.

Yhteystiedot tietojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa:
Yasmine Harkimo-Lagerström
Hämeentie 68 C, 00550 Helsinki
+358 (0)40 595 5511
yasmine@hrsolutions.fi

9. Tietojen säilytysaika

Työnhakijan tiedot poistetaan työnhakijarekisteristä 12 kuukauden (tiettyyn tehtävään kohdistettu hakemus) tai 6 kuukauden (avoin hakemus) kuluttua hakemustietojen viimeisimmästä päivityshetkestä lukien.

Työntekijän tiedot poistetaan rekisteristä 60kk työsuhteen päättymisen jälkeen.

 

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta